Tjänster

VÅR SPECIALITET INKLUDERAR

Enskilt avlopp


Vi har genomgått Kingspan BAGAs diplomutbildning och vi kan leverera anläggning både för normal och hög skyddsnivå.

SNICKERIER/PUTSNING AV VÄGGAR


Här samarbetar vi med Ingus Vilmanietis.

Snöskottning

RUT-avdrag

Plogning av vägar

Grus

Grävning av skogsvägar

Markarbeten

Uthyrning av Minigrävare

Husdränering


Vi är certifierade enligt Isocert.

VÅR PROCESS

01.


Du kontaktar oss.


Du hör av dig och beskriver vad du behöver hjälp med.


02.


Vi återkopplar och besöker platsen.


För att få en uppfattning om de lokala förutsättningarna och bestämmer hur arbetet ska genomföras. Fast pris eller löpande? Olika arbeten kan behöva olika lösningar.


03.


Vi utför arbetet.


Dyker det upp frågor under arbetets gång så diskuterar vi det.


04.


Fakturering.


När arbetet är genomfört så meddelar vi det och har det inte dykt upp några frågetecken så fakturerar vi för utfört arbete.